จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 10,000 บาท
 • 49,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้เดินทาง 2 ท่าน {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 4 ท่าน {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง