การขอรับวัคซีนพาสปอร์ตการฉีดวัคซีนโควิด-19

 การขอรับวัคซีนพาสปอร์ตการฉีดวัคซีนโควิด-19


ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ

ละหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีนพาสปอร์ต)

กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้

 

เงื่อนไขการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว

ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่มาขอวัคซีนพาสปอร์ต

 

 

เอกสารที่ต้องใช้  

 1. บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย

ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว (ขอได้จากจากสถานพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน)

ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

4. ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุวันเดินทางของผู้เดินทางไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่มาทำวัคซีนพาสปอร์ต

 

สถานที่ออกเอกสารรับรอง

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารรับรองฯ ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง

1. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

วัน-เวลาเปิดให้บริการ: ตั้งแต่วันจันทร์- ศุกร์ (หยุดวันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 8.30-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2951-1170-79 ต่อ 3430 อีเมล tmcbamras@gmail.com

2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ

วัน-เวลาเปิดให้บริการ: ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 13.00-15.00 น. **เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น** เว็บไซต์สำหรับทำนัดหมาย: http://vacn.ddc.moph.go.th/index.php

หากพบปัญหา กรุณาติดต่อสอบถามที่หมายเลข 0-2521-1668 หรือกล่องข้อความใน Facebook Fan page

ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

3. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

วัน-เวลาเปิดให้บริการ: เฉพาะวันจันทร์และพุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-12.00 น. **เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น**

เว็บไซต์สำหรับทำนัดหมาย: http://vpassport.ddc.moph.go.th/index.php

สอบถามได้ที่หมายเลข 0 2590 3232, 3234-35 อีเมล: travelhealth@ddc.mail.go.th 

 

หรือสามารถขอผ่านช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมมี 7 ขั้นตอน ดังนี้

 

 

 

ขั้นตอนขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมมี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. กดเมนู International Certificate

2. เลือกที่เมนู ขอหนังสือรับรอง

3. กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง

4. โหลดภาพหลักฐานฯ หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีน

5. เลือกสถานที่จัดส่ง

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

7. สุดท้ายกดยืนยันขอออกหนังสือรับรอง

************************
 

อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอเสนอการเดินทางแบบกรุ๊ปเล็กส่วนตัว หรือที่เรียกว่า EXCLUSIVE SMALL GROUP 

เป็นการเดินทางที่ตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางได้ทุกรูปแบบ

และทุกเส้นทางในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว

........................................................................................................................................

รับชมเพิ่มเติม ... คลิก

ทัวร์พรีเมี่ยม  ทัวร์ 5 ดาว  ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์ยุโรปกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์นิวซีแลนด์กรุ๊ปเล็ก 

ทัวร์จีนกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์ไต้หวันกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์เกาหลีกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์รัสเซียกรุ๊ปเล็ก   ทัวร์ภูฏานกรุ๊ปเล็ก

ทัวร์พม่ากรุ๊ปเล็ก ทัวร์จอเจียร์กรุ๊ปเล็ก ทัวร์จอร์แดนกรุ๊ปเล็ก ทัวร์ต่างประเทศ

 

บทความท่องเที่ยวกรุ๊ปเล็ก เที่ยวแบบกรุ๊ปเล็ก โปรแกรมทัวร์กรุ๊ปเล็ก ทัวร์กรุ๊ปเล็กพรีเมี่ยม มาตราฐาน 5 ดาว 

 ————————————————————————————————

ติดตามเส้นทางตามรอยบทความได้ที่ : รับชมโปรแกรมการเดินทาง

ติดตามบทความการท่องเที่ยวได้ที่ : รับชมบทความการท่องเที่ยว

รวบรวมเรื่องราว : บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์

————————————————————————————————

รับชมโปรแกรมการเดินทางสุด Exclusive ได้ที่

www.imageholiday.com  

ติดต่อสอบถามรับข้อมูลการเดินทางได้ที่

โทร : 02-661-8081 / 086-688-8081

Facebook :

https://www.facebook.com/Imageholiday/

Youtube :

https://www.youtube.com/channel/UCyWXZmBTUBqot0Kg63Ra1Xg  

Line Official :

https://line.me/R/ti/p/%40imageholiday

Line :

http://line.me/ti/p/PAJhrUhtII

Instagram :

https://www.instagram.com/imageholiday/ 

 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย์  “แล้วคุณ....จะรักเรา”