อิมเมจ ฮอลิเดย์ พร้อมให้บริการข้อมูลการเตรียมตัวสำหรับผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

 อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอแนะนำขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ของคนสัญญาติไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19


 บุคคลที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย

1. บุคคลสัญชาติไทย 

2. ถือหนังสือเดินทางไทย หรือ หนังสือประจำตัว (CI)

3. ลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการเดินทางกลับไทย

4. จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ตามช่องทางและเงื่อนไขที่จัดหาไว้

5. จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)

6. เข้ารับการกักกัน 14 วัน ในที่ที่รัฐกำหนดหรือที่กักตัวทางเลือก


 กำหนดเที่ยวบินกลับไทยให้เลือก 2 ทางเลือก ในการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินและที่พักกักตัว

1. การเดินทางด้วย เที่ยวบินส่งบุคคลกลับไทย (Repatriation Flight)

   - ผู้เดินทางจัดซื้อตั๋วตามวัน เวลา และจองผ่านช่องทางและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  

   หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่อยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ 

   และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง

   - บุคคลไทยเข้ากักตัวที่ State Quarantine-SQ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่สามารถเลือกที่พักได้

   - สามารถเลือกกักตัว ที่ Alternative State Quarantine-ASQ ได้ โดยจ่ายค่าที่พัก ASQ เอง

2. เดินทางกลับด้วย เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์กลับไทย (Semi-Commercial Flight) 

   - ผู้เดินทางจัดซื้อตั๋วกับสายการบินที่ร่วม semi-commercial flight

   - กักตัว 14 วัน ที่ Alternative State Quarantine – ASQ โดยจ่ายค่าที่พัก ASQ เอง

 

 

การขอรับ COE ออนไลน์เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1 – ลงทะเบียนที่ https://coethailand.mfa.go.th

: รอผลการอนุมัติ pre-approve ภายใน 3 วัน

- ลงทะเบียน โดยเลือกสำนักงานที่ออกหนังสือรับรอง (COE) ตามที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

- พร้อมแนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางไทย หรือหนังสือสำคัญประจำตัว C.I.

- ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน เมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

- ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับหมายเลขรหัส 6 หลัก เพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติ

 

ขั้นตอนที่ 2 – จัดหาตั๋วเครื่องบิน Repatriation Flight หรือ Semi-Commercial Flight

: เมื่อได้รับการอนุมัติ pre-approved ให้อัพโหลดตั๋วเครื่องบินเพื่อ “ยืนยันการเดินทาง” ภายใน 15 วัน

- จัดซื้อตั๋วแบบ repatriation flight 

- จัดซื้อตั๋วแบบ semi-commercial flight พร้อมจองโรงแรมกักตัวทางเลือก (ASQ)

- จองโรงแรมกักตัวทางเลือก (ASQ) 

 

ขั้นตอนที่ 3 – ขอรับหนังสือรับรอง (COE)

: เจ้าหน้าที่จะอนุมัติออกหนังสือรับรอง (COE) ภายใน 3 วัน

- ยืนยันข้อมูลการเดินทางของท่านที่ https://coethailand.mfa.go.th

พร้อมแนบไฟล์ตั๋วเครื่องบิน   และ/หรือ ใบยืนยันการจองโรงแรมกักตัวทางเลือก (ASQ)

- หากสามารถไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ให้ท่านลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 1 ใหม่

- ท่านสามารถเลือกเมนู “ตรวจสอบผล” ในระบบข้างต้น เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทาง (COE)

ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบิน และ  การตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย

 

ขั้นตอนที่ 4 – ดาวน์โหลดและลงทะเบียน ThailandPlus Application

- ผู้เดินทางดำเนินการการติดตั้ง Application

- หลังจากได้รับ coe แล้วสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น โดยใช้หมายเลข coe จาก   

หนังสือรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ออกให้และใช้หมายเลข Refer ID (6 หลัก) ที่ออกจากระบบ coe ออนไลน์

 

ขั้นตอนที่ 5 – จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly

- จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออก (หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับประเทศที่เดินทางออก) 

- อาจต้องจัดหาผลตรวจ Covid-19 ตามแต่สายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่านกำหนด (กรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเดินทาง)

ท่านจะต้องจัดหาผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (Negative COVID-test result)

ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือตามที่สายการบินระบุ เพื่อ  แสดงแก่สายการบิน

 

ขั้นตอนที่ 6 – เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเดินทาง  

1) หนังสือเดินทาง หรือ C.I. 

2) หนังสือรับรองการเดินทาง (COE)  

3) Fit-to-Fly พร้อมสัมภาระไปเช็คอิน เพื่อออกเดินทางตามปกติ 

4) ผลตรวจ Covid-19 ตามแต่สายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่านกำหนด

    พร้อมสำเนาของเอกสารทุกฉบับ

 

ขั้นตอนที่ 7 – กรอกแบบฟอร์ม ต.8   

- ท่านสามารถดาวน์โหลดล่วงหน้าได้ที่ thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf

หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว

 

 อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอเสนอการเดินทางแบบกรุ๊ปเล็กส่วนตัว หรือที่เรียกว่า EXCLUSIVE SMALL GROUP 

เป็นการเดินทางที่ตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางได้ทุกรูปแบบ

และทุกเส้นทางในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว

........................................................................................................................................

รับชมเพิ่มเติม ... คลิก

ทัวร์พรีเมี่ยม  ทัวร์ 5 ดาว  ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์ยุโรปกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์นิวซีแลนด์กรุ๊ปเล็ก 

ทัวร์จีนกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์ไต้หวันกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์เกาหลีกรุ๊ปเล็ก  ทัวร์รัสเซียกรุ๊ปเล็ก   ทัวร์ภูฏานกรุ๊ปเล็ก

ทัวร์พม่ากรุ๊ปเล็ก ทัวร์จอเจียร์กรุ๊ปเล็ก ทัวร์จอร์แดนกรุ๊ปเล็ก ทัวร์ต่างประเทศ

 

บทความท่องเที่ยวกรุ๊ปเล็ก เที่ยวแบบกรุ๊ปเล็ก โปรแกรมทัวร์กรุ๊ปเล็ก ทัวร์กรุ๊ปเล็กพรีเมี่ยม มาตราฐาน 5 ดาว 

 ————————————————————————————————

ติดตามเส้นทางตามรอยบทความได้ที่ : รับชมโปรแกรมการเดินทาง

ติดตามบทความการท่องเที่ยวได้ที่ : รับชมบทความการท่องเที่ยว

รวบรวมเรื่องราว : บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์

————————————————————————————————

รับชมโปรแกรมการเดินทางสุด Exclusive ได้ที่

www.imageholiday.com  

ติดต่อสอบถามรับข้อมูลการเดินทางได้ที่

โทร : 02-661-8081 / 086-688-8081

Facebook :

https://www.facebook.com/Imageholiday/

Youtube :

https://www.youtube.com/channel/UCyWXZmBTUBqot0Kg63Ra1Xg  

Line Official :

https://line.me/R/ti/p/%40imageholiday

Line :

http://line.me/ti/p/PAJhrUhtII

Instagram :

https://www.instagram.com/imageholiday/ 

 

 

 อิมเมจ ฮอลิเดย์  “แล้วคุณ....จะรักเรา”