วัดป่าภูก้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ

อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัด อุดรธานี

ที่ยังไม่ปรากฏต่อนักท่องเที่ยวมากนัก วัดป่าภูก้อน

สถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง

 

.

 

วัดป่าภูก้อน เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธารซึ่งกำลังถูกทำลาย

และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์

ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทย 

 

 

วัดป่าภูก้อน พระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้น

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9

ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา

และพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามวิจิตรแกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาว

จากประเทศอิตาลี ที่มีความยาวถึง 20 เมตร