ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN NATURAL & THEME PARK - 7วัน4คืน
วันที่ : 19-25 OCT 2018
ฤดู : .ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 10 - 20 องศา
ราคา : 98,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำทุกท่านท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติก
สัมผัสความมันส์กับสวนสนุกระดับโลก UNIVERSAL & LEGOLAND
เยือนเมืองทาคายาม่าและหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา
ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบย่านดังชินจูกุ ชินไซบาชิ พร้อมอาหารเมนูพิเศษ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง