ทัวร์ญี่ปุ่น ABSOLUTELY JAPAN DELUXE - 6วัน4คืน
เส้นทางที่จะชวนให้คุณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทิตย์อุทัย
เก็บทุกไฮไลท์สุดประทับใจเยือนเมืองโตเกียว
ชมซากุระบานสะพรั่งสวนอุเอโนะ ทะเลสาบฮามานะ
สวนสนุกแห่งใหม่เลโก้ แลนด์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  9-14 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 99,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 89,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 94,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 84,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 119,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)