ทัวร์ยุโรป SCENIC OF CROATIA NEW YEAR - 9วัน6คืน
วันที่ : 27 DEC 2018 - 4 JAN 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 169,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านสัมผัสราชินีแห่งทะเล เอเดรียติค ธรรมชาติ ที่งดงามแห่งสถาปัตยกรรมโบราณ
ชมความงามช่วงเวลาที่สวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ซาเกรบ เมืองหลวงที่มีประวัติอันยาวนาน
อุทยานพลิตวิเซ่ สวรรค์บนดินที่มีอยู่จริง โทรเกียร์ ย้อนอดีตกับบ้านเรือนสไตล์ กรีก - โรมัน
สองความงามแห่งเมืองริมทะเล สปลิท- ดูบรอฟนิค อร่อยกับเมนูหลากหลายให้ท่านได้อิ่มเอม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  27 DEC 2018 - 4 JAN 2019  จองทัวร์นี้
  • 169,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 153,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 145,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 205,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)