ทัวร์ยุโรป THE GRACE OF GERMANY - 11วัน8คืน
วันที่ : 24 DEC 2018 - 3 JAN 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 189,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางบนเส้นทางที่ได้รับการกล่าวขานว่า “โรแมนติกที่สุดในเยอรมัน” ดินแดนแห่งเทพนิยาย
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมความงามของยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่
สัมผัสนวัตกรรมแห่งยานยนต์อันหรูหรา พิพิธภัณฑ์พอร์ช เยือนดินแดนแห่งปราสาท จุดหมายนักท่องเที่ยว
ณ ไฮเดลเบิร์ก คัดสรรเมนูหลากหลายที่ได้มาตรฐาน ที่พักที่แสนสะดวกสบาย พร้อมบริการที่ประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  24 DEC 2018 - 3 JAN 2019  จองทัวร์นี้
  • 189,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 180,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 170,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 231,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)