2.ทัวร์ยุโรป PREMIUM GRAND SWISS - 9วัน6คืน
วันที่ : 28 DEC 2018 - 5 JAN 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 179,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวขุนเขาและทะเลสาบ ณ สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น
นั่งรถไฟสาย TOP OF EUROPE ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา ยอร์ค ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา SCHILTHORN
ร่วมสัมผัสความโรแมนติกไปกับรถไฟสายโรแมนติก มองเทอร์ซ ชมปราสาทชิลยองริมทะเลสาบเจนีวา
เดินทางโดยสายการบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผ้ชำนาญงานและการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ