10.ทัวร์ยุโรป THE ICONIC OF EUROPE (AUSTRIA-GERMANY-SWISS) - 9วัน6คืน
วันที่ : 14 - 22 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ อุณหภูมิ : ประมาณ 0 - 10 องศา
ราคา : 176,500 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านม่องเที่ยวกับเส้นทางสุดโรแมนติก แลเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ
ออสเตรีย เวียนนา - หุบเขาวาเคา – MELK ABBEY – เมืองฮัลสตัดท์ เหมืองเกลือโบราณ
เยอรมันนี มิวนิค ถนนแมกซิมิเลียน ปราสาทนอยชวานชไตน์ เมืองคอนสแตนซ์
สวิต น้ำตกไรน์ ชไตน์ อัม ไรน์ กรุงเบิร์น ยอดเขาจุงเฟรา ธารน้ำแข็งอเลิท์ซ กลาเซียร์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14 - 22 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 176,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 167,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 158,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 141,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 206,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)