7.ทัวร์ยุโรป ENCHANTING OF EUROPE FRANCE - SWITZERLAND - 9วัน6คืน
(SPECIAL BUSINESS CLASS)
วันที่ :11 - 19 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 5 - 13 องศา
ราคา : 288,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ท่องเที่ยวทวีปยุโรปสุดแสนโรแมนติคกับฝรั่งเศส -สวิสเซอร์แลนด์
เยือนมหานครปารีส ชมย่านมองมาร์ต พิพิธภัณฑ์ลูฟ หอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งปารีส
ลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ หมู่บ้าน ชาโมนิกซ์
นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซเพรส พิชิตยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น พร้อมบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11 - 19 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 288,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 274,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 259,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 245,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 328,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)