ทัวร์ยุโรป ENCHANTING OF EUROPE FRANCE - SWITZERLAND - 9วัน6คืน
SPECIAL BUSINESS CLASS(ปิดกรุ๊ป)
 • รหัสทัวร์
  :  EU2018-007
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรป
 • ระยะเวลา
  :  9วัน6คืน
  SPECIAL BUSINESS CLASS(ปิดกรุ๊ป) (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ :11 - 19 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 5 - 13 องศา
ราคา : 288,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ท่องเที่ยวทวีปยุโรปสุดแสนโรแมนติคกับฝรั่งเศส -สวิสเซอร์แลนด์
เยือนมหานครปารีส ชมย่านมองมาร์ต พิพิธภัณฑ์ลูฟ หอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งปารีส
ลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ หมู่บ้าน ชาโมนิกซ์
นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซเพรส พิชิตยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น พร้อมบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  11 - 19 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 288,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 274,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 259,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 245,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 328,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)