ทัวร์ยุโรป SUPREME OF EUROPE (FRANCE-SWISS-ITALY) - 10วัน7คืน
(ปิดกรุ๊ป)
วันที่ : 9 - 18 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 5 - 13 องศา
ราคา : 168,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ท่องเที่ยวทวีปยุโรปสุดแสนโรแมนติคกับฝรั่งเศส -สวิสเซอร์แลนด์-อิตาลี
เยือนกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิสเซอร์แลนด์ ช้อปปิ้งและชมมหาวิหารดูโอโม่
ขึ้นกระเช้าโรแตร์ พิชิตยอดเขาทิตลิส ช้อปปิ้งสินค้าสวิส โรแมนติดเมืองลูเซิร์น
นั่งรถไฟ TGV พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมูส ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านดัง

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  9 - 18 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 168,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 160,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 151,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 143,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 196,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)