1.ทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA - 7วัน5คืน
วันที่ : 11-17 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15 องศา
ราคา : 119,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่แชมเบอร์ ที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย
วิหารเซ็นต์บาซิล จัตุรัสแดงศูนย์รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์
นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงในอดีตแห่งรัสเซีย
ชมความงามของแคทเธอรีนพาเลช พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียง

รายการเดินทางโดยย่อ

 



 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-17 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 119,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 113,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 107,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 101,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 139,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)