ทัวร์ยุโรป THE IMPERIAL OF EUROPE (AUSTRIA - GERMANY) - 10วัน7คืน
วันที่ : 12-21 OCT / 19-28 OCT 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 179,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางแสนสวยยุโรปตะวันออก
ที่อบอวลด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความงาม อิ่มเอมกับธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ได้อย่างลงตัว
ไร้การปรุงแต่งจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ละเลียดไปกับสถาปัตยกรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การเยี่ยมชมอย่างเต็มอิ่ม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  14 - 23 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 179,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 170,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 161,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 152,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 209,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  12-21 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 179,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 170,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 161,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 152,800 บาท/ท่าน สอบถามเจ้าหน้าที่
 • 209,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  19-28 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 179,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 170,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 161,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 152,800 บาท/ท่าน สอบถามเจ้าหน้าที่
 • 209,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)