ทัวร์ยุโรป UNSEEN PARADISE FRANCE-SWISS-ITALY - 9วัน6คืน
(ปิกรุ๊ป)
วันที่ : 9- 17 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ อุณหภูมิ : ประมาณ 9 - 17 องศา
ราคา : 178,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
มหัศจรรย์ธรรมชาติที่เหมือนอยู่สรวงสวรรค์ ความงามแบบUnseen
สถานที่สวยงามที่รอทุกท่านไปเยือนสวิสเซอร์แลนด์ สวรรค์บนดิน
พิสูจน์ความอลังการแห่งธรรมชาติ "อิตาลี" ที่นักเดินทางอยากไป
พร้อมร้านอาหารและที่พักมาตรฐาน พร้อมการบริการที่ประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  9 - 17 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 178,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 169,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 160,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 151,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 210,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)