ทัวร์ดูไบ

EXCLUSIVE JORDAN-DUBAI
วันที่ : 21-28 FEB / 7-14 / 21-28 MAR 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 149,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดคลาสสิค ชมความยิ่งใหญ่ของ BURJ KALIFA
โครงการ THE PLAM ISLAND GRAND MOSQUE สุเหร่าประจำเมือง
สวนสนุก FERRARI WORLD ตะลุยทะเลทรายพร้อมกิจกรรมมากมาย
ชมความยิ่งใหญ่ของนครสีชมพู “เพตรา” มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์
ทะเลสาบเดดซี ชมจุดที่ต่ำที่สุดของโลก วิหารเฮอร์คิวลิส อารยธรรมโรมันโบราณ