ทัวร์ไต้หวัน

1.ทัวร์ไต้หวัน THE BEST NEW YEAR TAIPEI-KAOHSIUNG
วันที่ : 29 DEC 2018 - 2 JAN 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 75,900 บาท/ท่าน
เดินทางสู่ไต้หวันช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เที่ยวชมไฮไลท์เส้นทางไทเป–เกาสง
เข้าชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซัน ขึ้นชมวิวตึกไทเป101
ขึ้นกระเช้าเมาคงชมความงามบนเขา ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ที่พักไถจง ปั่นจักรยานที่เกาะฉีจิน
อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง ซื่อหลินและหลิ่วเหอไนท์มาเก็ต
2.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN IMPRESSIVE COUNTDOWN 2019
วันที่ : 30 DEC - 3 JAN 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 75,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
ท่านเดินทางเยือนมหานครแห่งมนต์เสน่ห์ ณ ประเทศไต้หวัน
“ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ปราสาทซินเช่อ”
นำท่านนั่งรถไฟโบราณ รับแสงแรกของวัน ณ “อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน”
เพลิดเพลินกับการทำชานมไข่มุกสูตรต้นตำหรับไปกับห้องชาชุนสุ่ย
3.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HAPPINESS WORLD FLORA
วันที่ : 24-27 JAN / 21-24 FEB / 14-17 MAR 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 59,900 บาท/ท่าน
เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน กับเส้นทางสบายๆ เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ไหว้พระขอพรวัดหลงซัน ขึ้นชมวิวตึกไทเป101
ชมความงามของเทศกาลดอกไม้ TAICHUNG WORLD FLORA EXPO
ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ที่พักไถจง อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
4.ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN WINTER
วันที่ : 10-13 JAN / 21-24 FEB / 7-10 MAR 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 59,900 บาท/ท่าน
เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พระราชวังกู้กง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ขึ้นชมวิวตึกไทเป101 แช่น้ำแร่ อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อ ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน MASTERPIECE OKINAWA - TAIWAN
นำท่านเดินทางสู่เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ชมวิวที่ผามันซาโมะ เยี่ยมชมปราสาทซูริ
โลกใต้ท้องทะเลพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุราอูมิ ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโต
อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุด ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค ขอพรเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินอู่หรือวัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย้อนอดีตไปกับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น